五分pk10战狼计划

 • <tr id='VGkbzC'><strong id='VGkbzC'></strong><small id='VGkbzC'></small><button id='VGkbzC'></button><li id='VGkbzC'><noscript id='VGkbzC'><big id='VGkbzC'></big><dt id='VGkbzC'></dt></noscript></li></tr><ol id='VGkbzC'><option id='VGkbzC'><table id='VGkbzC'><blockquote id='VGkbzC'><tbody id='VGkbzC'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='VGkbzC'></u><kbd id='VGkbzC'><kbd id='VGkbzC'></kbd></kbd>

  <code id='VGkbzC'><strong id='VGkbzC'></strong></code>

  <fieldset id='VGkbzC'></fieldset>
     <span id='VGkbzC'></span>

       <ins id='VGkbzC'></ins>
       <acronym id='VGkbzC'><em id='VGkbzC'></em><td id='VGkbzC'><div id='VGkbzC'></div></td></acronym><address id='VGkbzC'><big id='VGkbzC'><big id='VGkbzC'></big><legend id='VGkbzC'></legend></big></address>

       <i id='VGkbzC'><div id='VGkbzC'><ins id='VGkbzC'></ins></div></i>
       <i id='VGkbzC'></i>
      1. <dl id='VGkbzC'></dl>
       1. <blockquote id='VGkbzC'><q id='VGkbzC'><noscript id='VGkbzC'></noscript><dt id='VGkbzC'></dt></q></blockquote><noframes id='VGkbzC'><i id='VGkbzC'></i>
        Th? b?y, 22/2/2020
        Th? t?, 16/10/2019, 20:00 (GMT+7)

        N?ng dan B?c Ninh thi ?ua s?n xu?t kinh doanh gi?i

        H?i n?ng dan B?c Ninh ghi nh?n, phong trào “N?ng dan thi ?ua s?n xu?t kinh doanh gi?i” thu hút h?n 90.000 h? ??ng ky tham gia m?i n?m.

        T?i B?c Ninh, phong trào "N?ng dan thi ?ua s?n xu?t kinh doanh gi?i" t?o ??ng l?c khích l? n?ng dan làm giàu.???i di?n H?i n?ng dan chia s?, qua bình xét hàng n?m, 90% h? ??ng ky ??t danh hi?u n?ng dan s?n xu?t kinh doanh gi?i.?

        ?ng Nguy?n V?n ??i, Giám ??c S? N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n B?c Ninh cho bi?t: "Kh?ng ch? giúp h?i viên phát tri?n kinh t?, gi?m nghèo làm giàu, phong trào c?ng tác ??ng tích c?c ??n c?ng cu?c xay d?ng n?ng th?n m?i c?a các ??a ph??ng".

        Phong trào thu hút g?n tr?m nghìn h? n?ng dan ??ng ky tham gia m?i n?m.

        Phong trào thu hút g?n tr?m nghìn h? n?ng dan ??ng ky tham gia m?i n?m.

        ?ng ??i c?ng kh?ng ??nh, t? phong trào này xu?t hi?n nhi?u m? hình kinh t? hi?u qu?, cho thu nh?p cao, t?o vi?c làm th??ng xuyên cho lao ??ng ??a ph??ng. ??n nay, toàn t?nh hình thành ???c 60 vùng s?n xu?t t?p trung. B??c ??u, m?t s? m? hình ?em l?i hi?u qu? kinh t? cao nh?: vùng hoa, cay c?nh trên 500 tri?u ??ng m?t ha m?i n?m ? Tiên Du, th? x? T? S?n, thành ph? B?c Ninh; Vùng rau xanh doanh thu 300 tri?u ??ng m?t ha m?i n?m ? th? x? T? S?n, Tiên Du, Yên Phong, Thu?n Thành và thành ph? B?c Ninh.?

        Anh ?? Kh?c N?, h?i viên H?i N?ng dan th?n Gi?i T?, x? Phú Lam, huy?n Tiên Du, B?c Ninh là m?t trong nh?ng ?i?n hình trong phong trào n?ng dan thi ?ua s?n xu?t kinh doanh gi?i t?i ??a ph??ng.

        Anh cho bi?t: "N?m 1997, t?i th?c hi?n m? hình tr?ng hoa, cay c?nh thay cho tr?ng rau. Hi?n t?i di?n tích tr?ng hoa, cay c?nh r?ng 7.000m2, m?i n?m cho giá tr? kinh t? t? 5 - 6 t? ??ng, t?o vi?c làm ?n ??nh cho t? 8 - 10 lao ??ng trong th?n, v?i m?c thu nh?p bình quan t? 6 - 7 tri?u ??ng m?i ng??i m?t tháng". V?i nh?ng n? l?c c?a mình, anh N? ???c c?ng nh?n h? n?ng dan s?n xu?t, kinh doanh gi?i c?p Trung ??ng.

        M?t ?i?n hình khác là anh T? Quang Trung, sinh n?m 1982, Thu?n Thành, B?c Ninh ?ang nu?i 30 con bò s?a, cho s?n l??ng h?n 300kg s?a m?t ngày. M?i n?m gia ?ình anhthu l?i trên 500 tri?u ??ng và ??t danh hi?u h? n?ng dan s?n xu?t kinh doanh gi?i c?p t?nh.

        ?ng Nguy?n ??ng Khang, Phó Ch? t?ch Th??ng tr?c H?i N?ng dan t?nh B?c Ninh cho bi?t: "Nh?ng n?m qua, phong trào n?ng dan thi ?ua s?n xu?t kinh doanh gi?i trên ??a bàn B?c Ninh phát tri?n sau r?ng, v?i nhi?u ?i?n hình trên các l?nh v?c, t?o vi?c làm cho hàng ch?c nghìn lao ??ng ? khu v?c n?ng th?n".

        ?? nang cao ch?t l??ng hi?u qu? phong trào, H?i N?ng dan t?nh B?c Ninh ti?p t?c h? tr? h?i viên n?ng dan ti?p c?n ngu?n v?n vay ?u ??i c?a các ngan hàng và qu? h? tr? n?ng dan, nhan r?ng các m? hình m?i, cách làm hay trong phát tri?n kinh t?; t? ch?c các l?p t?p hu?n, chuy?n giao ti?n b? khoa h?c k? thu?t và m? r?ng ch??ng trình liên k?t "4 nhà" (bao g?m: nhà n?ng, nhà doanh nghi?p, nhà khoa h?c và nhà n??c).

        Phong trào n?ng dan thi ?ua s?n xu?t, kinh doanh gi?i, ?oàn k?t giúp nhau xóa ?ói, gi?m nghèo và làm giàu chính ?áng là m?t trong 3 phong trào l?n do H?i N?ng dan Vi?t Nam phát ??ng t? n?m 1989. Phong trào ?? góp ph?n thúc ??y phát tri?n kinh t? - x? h?i ? n?ng th?n, xóa ?ói, gi?m nghèo, t?ng thêm h? n?ng dan khá, giàu, t?o thêm c?ng ?n vi?c làm và c?i thi?n ??i s?ng cho hàng tri?u h? n?ng dan.

        Nh? Y

        Chia s? bài vi?t qua email