5分pk10走势怎么看

 • <tr id='tOU5cN'><strong id='tOU5cN'></strong><small id='tOU5cN'></small><button id='tOU5cN'></button><li id='tOU5cN'><noscript id='tOU5cN'><big id='tOU5cN'></big><dt id='tOU5cN'></dt></noscript></li></tr><ol id='tOU5cN'><option id='tOU5cN'><table id='tOU5cN'><blockquote id='tOU5cN'><tbody id='tOU5cN'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='tOU5cN'></u><kbd id='tOU5cN'><kbd id='tOU5cN'></kbd></kbd>

  <code id='tOU5cN'><strong id='tOU5cN'></strong></code>

  <fieldset id='tOU5cN'></fieldset>
     <span id='tOU5cN'></span>

       <ins id='tOU5cN'></ins>
       <acronym id='tOU5cN'><em id='tOU5cN'></em><td id='tOU5cN'><div id='tOU5cN'></div></td></acronym><address id='tOU5cN'><big id='tOU5cN'><big id='tOU5cN'></big><legend id='tOU5cN'></legend></big></address>

       <i id='tOU5cN'><div id='tOU5cN'><ins id='tOU5cN'></ins></div></i>
       <i id='tOU5cN'></i>
      1. <dl id='tOU5cN'></dl>
       1. <blockquote id='tOU5cN'><q id='tOU5cN'><noscript id='tOU5cN'></noscript><dt id='tOU5cN'></dt></q></blockquote><noframes id='tOU5cN'><i id='tOU5cN'></i>
        Ch? nh?t, 23/2/2020
        Th? hai, 3/2/2020, 11:00 (GMT+7)

        L?o n?ng 30 n?m g?n bó v?i ngh? nu?i v?t

        T? ch?n v?t th? ??ng, l?o n?ng V? V?n Ng?c (Hà Nam) d?ng lò ?p tr?ng, nu?i v?t an toàn sinh h?c, quy?t g?n bó v?i ngh? sau d?ch b?nh.

        Xay lò ?p tr?ng

        Sinh ra và l?n lên t?i vùng quê chiêm ch?ng Hà Nam, ?ng V? V?n Ng?c (58 tu?i), th?n Th? L?o 1, x? Hoàng Tay, huy?n Kim B?ng ?? t?n d?ng l?i th? ?ó ?? ch?n nu?i v?t. N?m 1985, ?ng b?t ??u nu?i v?t c?, v?t b?u theo hình th?c th? ??ng t?n d?ng l?i th? ??t ru?ng màu m?, có nhi?u t?m, cua, ?c.

        ?ng V? V?n Ng?c ? th?n Th? L?o 1, x? Hoàng Tay, Kim B?ng, Hà Nam.

        ?ng V? V?n Ng?c ? th?n Th? L?o 1, x? Hoàng Tay, Kim B?ng, Hà Nam.

        Sau m?t th?i gia nu?i v?t c?, v?t b?u kh?ng ?em l?i hi?u qu? cao, b?i gi?ng v?t này ch? ?? theo mùa, ?ng Ng?c m?nh d?n chuy?n sang nu?i v?t siêu tr?ng. V?t siêu tr?ng cho hi?u qu? g?p 4 - 5 l?n, m?i n?m có th? ?? ???c 300 tr?ng.

        T? nh?n mình là m?t trong nh?ng ng??i ??u tiên trong làng chuy?n sang nu?i v?t siêu tr?ng, ?ng Ng?c s?m nh?n ra b?t c?p trong c?ng ?o?n ?p tr?ng b?ng các ph??ng pháp truy?n th?ng nh?: ?p b?ng ch?u, ?èn d?u, thóc rang. ?ng nh? l?i th?i ?ó mình m?i là anh n?ng dan h?n 20 tu?i nh?ng ?? quy?t ??nh ??u t? lò ?p tr?ng c?ng nghi?p.

        "?? gay d?ng ???c lò ?p, t?i ?? ph?i b? ra m?t cái giá r?t ??t lên t?i 14 tri?u, tính ra g?n 30 cay vàng. Sau khi h?c, t?i xay h? th?ng ?p tr?ng t? ??ng b?ng ?i?n, v?i c?ng su?t hàng tr?m nghìn qu? tr?ng m?i ngày". ?ng Ng?c ví lò ?p gi?ng nh? m?t n?i c?m ?i?n kh?ng l?, cài ??t s?n nhi?t ??, khi ?? nhi?t s? t? ??ng ng?t.

        Th?i ?i?m ?ó, ?ng Ng?c v?a nu?i v?t siêu tr?ng, v?a ?p tr?ng ?? cung c?p gi?ng cho ng??i dan nu?i, m? hình này kéo dài h?n 20 n?m. Tu?i cao, ?ng b? lò ?p nh?ng v?n nu?i v?t ??. ??n nay, ?ng Ng?c ?? có h?n 30 n?m kinh nghi?m nu?i v?t ?? tr?ng.

        Nu?i v?t an toàn sinh h?c

        Trong 2 n?m tr? l?i ?ay, v?t siêu tr?ng b?o hòa, giá tr?ng ?i xu?ng, ?ng Ng?c nung n?u y ??nh chuy?n sang gi?ng v?t m?i.?Tháng 4/2019, ?ng là m?t trong 2 h? gia ?ình ???c Trung tam Khuy?n n?ng t?nh Hà Nam tài tr? gi?ng v?t Super ?? nu?i thí ?i?m theo m? hình an toàn sinh h?c. S?n kinh nghi?m có trong tay, ?ng Ng?c nh?n l?i nu?i 500 con. Kh?ng ch? ???c h? tr? 100% con gi?ng, cán b? khuy?n n?ng còn h??ng d?n các k? thu?t nu?i, các tiêu chu?n kh?t khe ??m b?o ?úng chu?n an toàn sinh h?c.

        V?t siêu tr?ng ?? sau 4 tháng nu?i, nh?ng gi?ng v?t Super ph?i m?t 6 tháng m?i b?t ??u ??, ch?a k? t? ngu?n th?c ?n ??n chu?ng tr?i ph?i lu?n s?ch. ?ng cho bi?t: "Nu?i v?t an toàn sinh h?c ph?i tuan th? các quy ??nh nghiêm ng?t. Th?c ?n c?a v?t Super g?m thóc, rau, bèo, ng? và cám có ngu?n g?c r? ràng. T?i ghi chép ??y ?? theo quy trình, hàng tu?n ??u có cán b? khuy?n n?ng v? ki?m tra. ??c bi?t trú tr?ng x? ly m?i tr??ng nu?i ?? ??m kh?ng ? nhi?m và h?n ch? d?ch b?nh cho v?t".

        V?i kinh nghi?m h?n 30 n?m nu?i v?t, ?ng Ng?c ?úc rút kinh nghi?m ki?m soát d?ch b?nh là khau r?t quan tr?ng. Theo ?ng, ng??i nu?i ph?i chú y s? thay ??i c?a th?i ti?t k?t h?p ?i vi?c tuan th? các quy ??nh an toàn sinh h?c, kh?ng s? d?ng thu?c kháng sinh mà thay vào ?ó là các th?o d??c nh?: gi? lá m?, búp ?i ch?t l?y n??c và hòa v?i n??c ?m cho v?t u?ng th??ng xuyên.

        ?ng Ng?c th??ng xuyên theo d?i ?àn v?t, con nào có bi?u hi?n b? b?nh ph?i ch?a tr? ngay ?? tránh lay lan.

        ?ng Ng?c th??ng xuyên theo d?i ?àn v?t, con nào có bi?u hi?n b? b?nh ph?i ch?a tr? ngay ?? tránh lay lan.

        ?ng Ng?c còn tr?ng cay ?? v?t tránh n?ng trú m?a, n?n chu?ng tr?i ph? cát vàng ?? hút ?m. ??u ??n 2 ngày 1 l?n quét l?ng r?ng và phan trên san nu?i và chu?ng ??. Phan v?t ???c có th? t?n d?ng ?? bón cho cay tr?ng.

        Nu?i v?t c?n ph?i có ao, h? n??c ?? v?t b?i l?i và t?m r?a cho s?ch l?ng. Do ?ó, th?i gian g?n ?ay ?ng Ng?c ?? k?t h?p nu?i cá v?i nu?i v?t. ?ng xay d?ng m?t m? hình khép kín "hai trong m?t", cá có th? t?n d?ng phan v?t làm th?c ?n, xung quanh b? ao tr?ng c? ?? b? sung thêm th?c ?n cho cá.

        L?o n?ng c?ng tính ??n tr??ng h?p n?u l? v?t thì có cá g?ng gánh cho.? ?? duy trì ???c m? hình, ?ng s?m máy hút bùn ?? v? sinh lòng ao hàng n?m, hút bùn, c?n b?n và kh? trùng ?? phòng ng?a d?ch b?nh cho v?t nu?i.

        ?ng Ng?c quay l??i riêng khu nu?i v?t và th??ng xuyên v?t l?ng ?? m?t ao lu?n s?ch.

        ?ng Ng?c quay l??i riêng khu nu?i v?t và th??ng xuyên v?t l?ng ?? m?t ao lu?n s?ch.

        Nói v? k? ni?m bu?n trong ngh? nu?i v?t, ?ng Ng?c nh? ??n ??i d?ch H5N1 n?m 2003-2004. "Nhà máy d?ng c?p cám, v?t kh?ng ?m b?nh nh?ng ?ói, t?i th? cho chúng ?i ki?m ?n linh tinh, con nào s?ng ???c thì s?ng, tr?ng bán kh?ng ai mua", ?ng Ng?c k?.

        ??i d?ch ?i qua, c?ng là lúc ?ng Ng?c tay tr?ng, thêm nhi?u kho?n n?. Nh?ng vì ngh? nu?i b?t ?? g?n bó hàng ch?c n?m, ?ng quy?t tam gay d?ng l?i t? chính con v?t và qu? tr?ng nh? giúp s?c c?a b?n bè và s? ??ng viên c?a v? con.

        Th?i gian t?i, ?ng Ng?c ti?p t?c nu?i v?t theo m? hình an toàn sinh h?c v?i hy v?ng cung c?p ra th? tr??ng nh?ng qu? tr?ng s?ch và lan t?a m? hình ??n nhi?u h? dan trong x?.?

        Hà Hi?n

        Chia s? bài vi?t qua email