5分pk10开

 • <tr id='uH1zXW'><strong id='uH1zXW'></strong><small id='uH1zXW'></small><button id='uH1zXW'></button><li id='uH1zXW'><noscript id='uH1zXW'><big id='uH1zXW'></big><dt id='uH1zXW'></dt></noscript></li></tr><ol id='uH1zXW'><option id='uH1zXW'><table id='uH1zXW'><blockquote id='uH1zXW'><tbody id='uH1zXW'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='uH1zXW'></u><kbd id='uH1zXW'><kbd id='uH1zXW'></kbd></kbd>

  <code id='uH1zXW'><strong id='uH1zXW'></strong></code>

  <fieldset id='uH1zXW'></fieldset>
     <span id='uH1zXW'></span>

       <ins id='uH1zXW'></ins>
       <acronym id='uH1zXW'><em id='uH1zXW'></em><td id='uH1zXW'><div id='uH1zXW'></div></td></acronym><address id='uH1zXW'><big id='uH1zXW'><big id='uH1zXW'></big><legend id='uH1zXW'></legend></big></address>

       <i id='uH1zXW'><div id='uH1zXW'><ins id='uH1zXW'></ins></div></i>
       <i id='uH1zXW'></i>
      1. <dl id='uH1zXW'></dl>
       1. <blockquote id='uH1zXW'><q id='uH1zXW'><noscript id='uH1zXW'></noscript><dt id='uH1zXW'></dt></q></blockquote><noframes id='uH1zXW'><i id='uH1zXW'></i>
        Th? sáu, 6/3/2020
        Th? n?m, 31/10/2019, 15:00 (GMT+7)

        Huy?n V?n Yên, Yên Bái gi?m nghèo nh? cay qu?

        Huy?n V?n Yên, t?nh Yên Bái có h?n 40.000 ha ??t tr?ng qu?, ?em l?i h?n 600 t? ??ng m?i n?m.

        Cay ch? l?c thoát nghèo

        V?i ng??i dan V?n Yên, cay qu? có giá tr? kinh t? cao h?n h?n do v?i các lo?i cay lam nghi?p khác nh? keo, b? ??. Qu? s?ng ???c trên các di?n tích ??t b?c màu, ??t xói mòn và phù h?p v?i khí h?u n?i ?ay. Vì v?y, qu? tr? thành cay ch? l?c ?? xóa ?ói gi?m nghèo cho ng??i dan ??a ph??ng.

        Ng??i dan thu ho?ch v? qu?.

        Ng??i dan thu ho?ch v? qu?.

        Tr??c ?ay, ng??i dan huy?n V?n Yên ch? y?u tr?ng ng?, s?n ho?c các lo?i cay lam nghi?p nh? keo, b? ?? cho hi?u qu? kinh t? kh?ng cao. Khi có ch? tr??ng phát tri?n cay qu?, nhi?u h? ?? chuy?n sang tr?ng lo?i cay này. Hi?n cay qu? ???c tr?ng ? toàn b? 27 x?, th? tr?n c?a huy?n V?n Yên. Cay qu? V?n Yên ?? ???c xác l?p ch? d?n ??a ly cho s?n ph?m t?i 8 x?.

        Qu? kh?ng nh?ng góp ph?n làm thay ??i cu?c s?ng ng??i dan nghèo mà còn ?óng góp ??a t? l? h? nghèo chung c?a huy?n V?n Yên bình quan m?i n?m gi?m trên 6%, d? ki?n h?t n?m 2019 s? h? nghèo c?a huy?n ch? còn kho?ng h?n 17%.

        ?ng V? Quang H?i, Ch? t?ch UBND huy?n V?n Yên, t?nh Yên Bái cho bi?t: "Cay qu? ngày x?a là cay xóa ?ói gi?m nghèo, gi? ?ay có th? coi là cay làm giàu cho bà con n?ng dan huy?n V?n Yên. Hàng n?m thu nh?p t? qu? ?óng góp vào thu nh?p bình quan ??u ng??i kho?ng 4 tri?u ??ng m?i ng??i ??i v?i t?ng dan s? huy?n V?n Yên".

        ?ng Lê Huy, Bí th? ??ng u? x? ??i S?n, huy?n V?n Yên cho bi?t: "T? n?m 2015 ??n nay, x? ??i S?n ?? gi?m t? l? h? nghèo xu?ng ch? còn 40%, d? ki?n ??n n?m 2019 s? gi?m nghèo còn 17,25% nh? cay qu?. H?ng n?m, cay qu? c?a x? ??i S?n ?? cho giá tr? kinh t? g?n 100 t? trên toàn x?".

        Hi?n s?n l??ng qu? V?n Yên cho khai thác m?i n?m ??c ??t 7.000 t?n v? kh?, 66.000 t?n lá, trên 60.000m3 g? m?t n?m. Cay qu? mang v? cho ng??i dan trong huy?n 600 t? ??ng m?i n?m, giúp ng??i dan v??t qua ?ói nghèo, có nhà kiên c?, con em ??ng bào dan t?c ???c h?c hành ??y ??.

        S?n ph?m xu?t kh?u giá tr? cao

        Th?i ?i?m cu?i n?m, b?t ??u t? tháng 8, n?ng dan tr?ng qu? trên ??a bàn huy?n V?n Yên vào mùa thu ho?ch ?? cung c?p nguyên li?u tích tr? cho các nhà máy, c? s? ch?ng c?t tinh d?u. T? v?, g?, lá ??n g?c r? qu? ??u có giá tr? s? d?ng nên cay qu? ???c coi là cay tr?ng ?a l?i ích, cho giá tr? kinh t? cao, các s?n ph?m qu? trên th? tr??ng t??ng ??i ?n ??nh.

        Nh?ng n?m tr? l?i ?ay, v?i vi?c quy ho?ch bài b?n cho vùng tr?ng qu?, các ??a ph??ng ?? tìm ???c ??u ra ?n ??nh cho nguyên li?u, s?n ph?m ???c xu?t kh?u sang nh?ng th? tr??ng khó tính nh? Nh?t B?n, Hàn Qu?c, ?n ??, Ai Cap, M?, Anh, Hà Lan... G? qu? ???c các c? s?, h?p tác x? thu mua, s?n xu?t ván bóc, x? thanh bao bì, x? nan xu?t bán ch? y?u sang các n??c: ?ài Loan, Trung Qu?c và m?t vài t?nh thành trong n??c.

        T?t c? các s?n ph?m t? cay qu? ??u có giá tr?: than, cành, ng?n và lá là nguyên li?u s?n xu?t tinh d?u qu?.

        T?t c? các s?n ph?m t? cay qu? ??u có giá tr?: than, cành, ng?n và lá là nguyên li?u s?n xu?t tinh d?u qu?.

        Tinh d?u qu? có giá t? 470.000 - 580.000 ??ng m?t kg. Giá qu? v? qua s? ch? t? 46.000 - 50.000 ??ng m?t kg. G? qu? ???c bán v?i giá t? 1.200.000 -1.800.000 ??ng m?t m3.

        Ch? ??ng Th? Ton, th?n Khe Qué, x? Vi?n S?n, huy?n V?n Yên chia s?: "Qu? ??c s?n thì m??i n?m cho thu ho?ch v?; còn qu? tham canh thì tr?ng dày h?n. Trong th?i gian ch?a ???c thu ho?ch v? thì t?a th?a qu? tham canh ?? l?y lá, cành, ng?n bán cho nhà máy tinh d?u qu?. Th?i gian ?ó v?n có thu nh?p ?n ??nh".

        ?ng V? Quang H?i, Ch? t?ch UBND huy?n V?n Yên, t?nh Yên Bái cho bi?t: "Trong nh?ng n?m t?i, chúng t?i s? c? g?ng gi? v?ng di?n tích qu?, thu h?p các di?n tích cay tr?ng kh?ng có hi?u qu? n?a nh? keo, b? ?? ?? v?n ??ng bà con tr?ng qu?, phát tri?n kinh t?, xoá ?ói gi?m nghèo".

        Cùng v?i vi?c nang cao ch?t l??ng s?n ph?m qu?, huy?n V?n Yên ?ang qu?ng bá s?n ph?m qu? b?ng nhi?u ho?t ??ng, trong ?ó có l? h?i qu? ???c t? ch?c hàng n?m nh?m t?ng c??ng qu?ng bá s?n ph?m qu? V?n Yên ??n v?i b?n bè trong và ngoài n??c, thu hút ??u t?, nang cao giá tr? s?n ph?m.

        ?? Hiên

        Chia s? bài vi?t qua email